Privacy Policy

Privacybeleid Van Hees Infra Techniek BV & Van Hees Infra Products

Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere personen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) of via persoonlijk contact met als doel zo relevant mogelijk te kunnen communiceren.

Gegevensverwerking

Wij houden een database bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) (bijvoorbeeld door het contact met ons opnemen of door het contact op diverse vakbeurzen)

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, rol in beslissingstraject, en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of visitekaart, om u beter te informeren over onze producten en diensten.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt online via de website wanneer u aangeeft interesse te hebben in onze producten via de contact pagina. En offline gebeurt dit via uw bezoek aan onze vakbeurzen, via de mail of een telefoongesprek. Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een opdracht, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen, laten verwijderen of inzien en opvragen via een email naar info@vanheesinfratechniek.nl / info@vanheesinfraproducts.nl Dit alles conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij vragen in dat kader aan iedereen die zijn gegevens op onze website achterlaat expliciete toestemming om te mogen mailen rondom onze diensten en producten.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief gericht aan Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) De Hammen 49 – 5371 MK  Ravenstein – 0486 – 83 19 81

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn gegevens

Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

E-mail

Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze kennis, diensten en producten.

Cookie-statement

Van Hees Infra gebruikt technische functionele en marketing cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tracking & Cookies

Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics Functie:
Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 38 maanden

Facebook Pixel Functie:
analytische cookie die websitebezoek meet.
Wij gebruiken een Facebook Pixel om:
• De effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst)
• Vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website .

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/ Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

Google Ads;
Onze website gebruikt de Google AdWords Remarketing service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google). Deze advertenties zijn gericht op gebruikers die onze website hebben bezocht. Dat betekent dat we adverteren gericht op mensen die onze site hebben bezocht. Ook als zij verder niets op onze site hebben gedaan, zoals het invullen van een contactformulier op onze website. Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina, of een website in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard gebruiken wij alle gegevens die wij verzamelen volgens ons Privacybeleid en het Privacybeleid van Google. U kunt uw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op de Google Advertentie-instellingenpagina. Als u dit wilt kunt u zich ook volledig afmelden voor ‘op interesses gebaseerde advertenties’ op Google.com of door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

Cookie-instellingen in je browser

In je browser of op je apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, maar enkel als dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en realisatie van de werkzaamheden of wanneer daarvoor een wettelijk plicht is. Bedrijven waarmee we gegevens zijn zijn:

  • Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.
  • Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, ons bedrijf en onze diensten via het Facebook platform.

Beveiliging

Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products (Van Hees Groep) gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Vragen over privacy beleid

Van Hees Infra Techniek BV en van Hees Infra Products BV houden het recht het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacy beleid. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op via info@vanheesinfratechniek.nl/info@vanheesinfraproducts.nl

 

Privacy beleid Van Hees Infra Techniek BV en Van Hees Infra Products
Versie: Febr 2021