Innovatie project “verduurzaming”


Energiebehoefte vakantieparken herbekeken

De transitie naar duurzame energie brengt een elektrificatie van heel wat producten en voorzieningen met zich mee, denk maar elektrische wagens. Voor beheerders van vakantieparken zorgt die omschakeling voor nieuwe uitdagingen. De beheerskosten van het elektriciteitsnetwerk stijgen en het risico op overbelasting wordt reëel. Met nieuwe rekenmodellen en slimme softwareoplossingen willen wij als Van Hees Infra Techniek samen met het Vlaamse BePowered BV de infrastructuur slim afstemmen op de nieuwe energiebehoeften.

Vakantieparken kan je vergelijken met een klein dorp. Maar waar bij een dorp de netbeheerder verantwoordelijk is voor het infrastructurele energienetwerk, draagt in een vakantiepark de beheerder van dat park die zelf. De energietransitie wijzigt vandaag de energiebehoeften in vakantieparken maar de infrastructuur is daar nog niet op afgestemd.

Veranderende energiebehoefte

Een voorbeeld: een gezin huurt een huisje in een vakantiepark en komt terug van een dagje strand. De auto gaat aan de laadpaal, er wordt elektrisch gekookt, iemand zet de airco aan (warmtepomp met koeling), een van de kinderen neemt een warme douche (elektrische boiler springt aan) en tegelijkertijd gaat iemand in de jacuzzi. Er vindt dus een gigantische gelijktijdigheid plaats van stroomgebruik. En dat nog maar binnen één vakantiewoning.

Niet alleen het gelijktijdig stroomgebruik neemt toe. Piekvermogens zullen in de toekomst anders liggen, verwarming wordt steeds meer elektrisch, actieve koeling dringt zich op, lokale productie uit zon of wind groeit, het belang van energieopslag stijgt, …

Slimme technieken tegen overbelasting

Om comfortinstallaties gelijktijdig te kunnen gebruiken en hiermee de elektrotechnische infrastructuren niet extra te belasten is het noodzakelijk dat er slimmere technieken worden geïmplementeerd.

Met onze specialisatie in de Recreatie Techniek en het aanleggen van ondergrondse infrastructuur zagen wij in het Vlaamse kmo BePowered de ideale partner voor een CR2SE-project. Patrick van Hees (Van Hees Infra Techniek): “Wij hebben ervaring in de recreatiemarkt en BePowered is sterk in het vervaardigen van softwareoplossingen in energiemanagement. Door deze kennis en expertise te verenigen wordt het mogelijk om passende oplossingen te realiseren voor de opdrachtgevers in de recreatiemarkt.”

“De huidige rekenmodellen voor elektrotechnische infrastructuren  (bv. kabeldimensionering) zijn niet ontworpen voor ‘all-electric’ vakantieparken. Met nieuwe dimensioneringsmodellen en slimme sturing kunnen we de infrastructuur beter afstemmen op de nieuwe noden en voorkomen we overbelasting. De vraag naar energie wordt zo maximaal afgestemd op het lokale aanbod uit het net of uit duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen.”

Doelstellingen

Met dit project willen de partners enerzijds de energiekosten voor vakantieparkbeheerders verminderen, en anderzijds de uitrol van laadinfrastructuur bevorderen in de recreatiemarkt.

De slimme infrastructuur die is afgestemd op duurzame energiebronnen en die door de verbeterde dimensionering minder koper nodig heeft, zal ook een positieve invloed hebben op de CO2-reductie. Voor een vakantiepark met ongeveer 120 woonunits kan een reductie van 10 ton CO2 worden gerealiseerd. Er wordt verwacht dat in 3 jaar tijd 33 parken met de nieuwe technieken kunnen worden uitgerust waarmee jaarlijks een reductie van circa 946 ton CO2 wordt gerealiseerd.

Benieuwd naar dit Innovatie project? Wij vertellen er graag meer over!