21/10/2020

NEN 1010 / NEN 3140 inspectie

In de wet staat beschreven dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van de elektrische installatie zodat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers verzekerd is. Een periodieke NEN3140 keuring draagt bij aan deze zekerheid en is daarom ook verplicht.

Speciaal voor de recreatiesector voeren wij deze inspecties uit. Tijdens deze inspectie keuren wij als onafhankelijk specialist de elektrische installaties op diverse aspecten gericht op een veilige bedrijfsvoering.

De NEN 3140 inspectie wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (een term gedefinieerd in de NEN 3140) met de deskundigheid en ervaring om inspecties uit te voeren.

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs:

volg ons op social media

Van Hees Infra Techniek

Neem contact op